Svenska som andraspråk 1

Under denna kurs producerar du texter av olika slag som används i vardags-, samhälls-, studie-, och arbetsliv. Du övar på strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner genom att berätta, beskriva, debattera, argumentera och bemöta andras argument i tal och skrift. Du genomför muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Att läsa skönlitteratur, föra egna läsloggar, skriva bokrecensioner och delta i boksamtal är en viktig del av kursen. Syftet är att väcka ditt läsintresse och stimulera din reflektions- och diskussionsförmåga. Du får skrivuppgifter av varierande slag. Till exempel, arbetar vi med svenska språkets ordförråd, textuppbyggnad och textmönster i framförallt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Du kommer att upptäcka att dessa nya kunskaper är vägen till ett mer varierat och nyanserat språk. Nationellt prov ingår.

Förkunskaper

  • Du ska ha lägst betyget E i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Du kan också göra inplaceringstest för att bli antagen till denna kurs
Kontakta oss | Frågor & svar