Svenska som andraspråk 2

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper du har fått från SVA 1. Du får möjlighet att öva och utveckla de olika basfärdigheterna — läsa, skriva, lyssna och tala i meningsfulla sammanhang. Tonvikten ligger på muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande karaktär. Du får ta del av olika typer av material (texter som används i vardags-, samhälls-, och arbetsliv samt skönlitteratur) som diskuteras, analyseras och bearbetas. På så sätt tränas din läsförståelse, skrivförmåga och ordkunskap i både fri och formell skrivning. Skrivning ingår.

Förkunskaper

Lägst betyget E i Svenska som andraspråk 1

Kontakta oss | Frågor & svar