Svenska som andraspråk 3

I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Du lär dig att delta i aktuella diskussioner och debatter och använder olika strategier för att förstå och tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Du läser, skriver och samtalar om olika typer av texter med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder samt diskutera språket och stilen av vetenskaplig karaktär.

Under kursen läggs stor vikt vid skönlitteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Du får en bra grund för studier på högskolor och universitet.
Nationellt prov ingår.

Förkunskaper

  • Du ska ha lägst betyget E i Svenska som andraspråk 2

Om Svenska som andraspråk A och B

Dessa kurser har ersatts av de nya kurserna SVA 1, SVA 2 och SVA 3. Den som läst någon av de äldre kurserna, kunde göra särskild prövning i SAS A och SAS B fram till juli 2016.
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakta oss | Frågor & svar