Vem kan läsa gymnasievux?

Man kan söka till gymnasial vuxenutbildning från året då eleven fyller 20 år.

Kurser på gymnasienivå är indelade i olika nivåer beroende på elevens förkunskaper i ämnet. För att kunna studera på den gymnasiala vuxenutbildningen ska man ha avslutade studier på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. Man måste fylla minst 20 år det år man börjar hos oss.

Undervisningen består av lärarledda genomgångar, övningar och arbete i grupp och enskilt, olika former av redovisningar och handledning. Även självstudier förekommer. Studierna sker oftast i klassrum eller studiehall. Kurserna har fasta schematider. Man får betyg.

Vi startar regelbundet kurser på gymnasial nivå. Klicka på "Ansök här" för att se aktuella kursdatum. Sista ansökningsdag är åtta veckor före kursstart.

Se vilka kurser vi erbjuder

Kontakta oss | Frågor & svar