Vem kan läsa gymnasievux?

Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till dig som saknar fullständiga betyg eller behöver komplettera ett betyg från gymnasiet. Från året då eleven fyller 20 år.

Kurser på gymnasienivå är indelade i olika nivåer beroende på elevens förkunskaper i ämnet. För att kunna studera på den gymnasiala vuxenutbildningen ska man ha avslutade studier på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. Man måste fylla minst 20 år det år man börjar hos oss.

Undervisningen består av lärarledda genomgångar, övningar och arbete i grupp och enskilt, olika former av redovisningar och handledning. Även självstudier förekommer. Studierna sker oftast i klassrum eller studiehall. Kurserna har fasta schematider. Man får betyg.

På Lärcentrum kan man läsa behörighetsgivande kurser i den kombination som passar. Vi startar regelbundet kurserna på gymnasial nivå. Sista ansökningsdag är åtta veckor före kursstart.

Se vilka kurser vi erbjuder.

Ansök här
Välj skola: Järfälla Lärcentrum

Kontakta oss | Frågor & svar