Välkommen till Lärvux

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Vi erbjuder kurser på båda nivåerna. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan.

Se vilka kurser vi erbjuder

Läs om bedömning och betyg

Kursplan för Lärvux - och andra bra länkar

Kontakta oss vid frågor         

Lea Pirttilahti
Lea.Pirttilahti@jarfalla.se

Sirpa Samuelsson
Sirpa.Samuelsson@jarfalla.se

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledare Felicia Wallin
felicia.wallin@jarfalla.se
Järfällavägen 100, plan 4, rum 437

Ansökan

Om eleven inte får plats direkt står hen i kö. Kurserna har fortlöpande intag. Det betyder att man kan få börja under terminens gång. En kurs startar under förutsättning att det blir tillräckligt många deltagare.

Ansökningsblankett till LärvuxPDF

Kontakta oss | Frågor & svar