Betyg & intyg

Särskild utbildning för vuxna på grundsärnivå & gymnasial nivå

Utbildningen är en vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Betygsskalan i den här skolformen är femgradig A-E. F och streck används inte inom särskild utbildning för vuxna. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Kombinera kurser

Eleven kan läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Man kan också studera kurser inom kommunal vuxenutbildning eller SFI samtidigt som man går på särskild utbildning för vuxna.

Intyg

Den som genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna och vill få sina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg.

Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning, t.ex. folkhögskola. För en vuxen kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper hon eller han har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper den enskilde har.

Läraren ska emellertid inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om den enskilde bara vill ha ett intyg. Den enskilde behöver dock inte ta emot betyget.

Särskild utbildning för vuxna
på träningsskolenivå

Betyg ska inte sättas på kurser på träningsskolenivå, istället ska ett intyg om att eleven deltagit i utbildning utfärdas.

För den elev som läser på träningsskolenivå finns det kunskapskrav på två nivåer: kunskapskrav för grundläggande kunskaper och kunskapskrav för fördjupade kunskaper. Bedömningen av elevens kunskaper ska göra utifrån elevens individuella förutsättningar.

Kontakta oss | Frågor & svar