Svenska

Kurskod: SGRSVE7

Verksamhetspoäng: 1000

För dig som vill lära dig:

  • läsa tidningar och enkla böcker
  • samtala, lyssna och diskutera
  • träna ordkunskap och stavning
  • skriva enkla texter på dator och för hand
Kontakta oss | Frågor & svar