Svenska som andraspråk

Kurskod: GRSSVA7

Verksamhetspoäng: 1000

För dig som vill lära dig:

  • samtala, lyssna och diskutera
  • öva på uttal
  • träna på ordkunskap och stavning
  • läsa tidningar och enkla böcker
  • skriva enkla texter på dator och för hand
Kontakta oss | Frågor & svar