Geografi gymnasial nivå

Kurskod: GEGGE51

Verksamhetspoäng delkurs: 100

För dig som vill lära dig:

  • om sambanden mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
  • att reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling
  • att reflektera över hur jordens resurser används och fördelas
  • att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker för att orientera sig i omvärlden
Kontakta oss | Frågor & svar