Matematik gymnasial nivå

Kurskoder:
MAMMAT51, MAMMAT 52,MAMMAT53

Verksamhetspoäng: 100/kurs

För dig som vill lära dig:

  • om matematiska begrepp
  • taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, problemlösning, samband och förändring
  • använda olika metoder och resonera om dem
  • välja enkla strategier med eller utan digital teknik för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet
  • budget och privatekonomi
Kontakta oss | Frågor & svar