Svenska gymnasial nivå

Kurskoder: SVBSSVE51 och SVBSVE52

Verksamhetspoäng: 200/kurs

För dig som vill lära dig att:

  • kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget
  • läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika media
  • muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
  • söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor
Kontakta oss | Frågor & svar