Innehåll

Svenska gymnasial nivå

Kurskoder: SVBSVE51 och SVBSVE52

Verksamhetspoäng SVBSVE51: 200
Verksamhetspoäng SVBSVE52: 100

För dig som vill lära dig att:

  • kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget
  • läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika media
  • muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
  • söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp