Vård och omsorg gymnasial nivå

Kurskod: VAVAR51

Verksamhetspoäng: 1000

För dig som vill lära dig om:

  • olika former av service, vård och omsorg i samhället
  • människokroppen, de vanligaste sjukdomarna och hälsa
  • personliga omsorgsuppgifter till exempel beröring, hårtvätt och hjälp vid måltider
  • sociala aktiviteter till exempel samtal, promenad och högläsning
  • service för personer i behov av vård och omsorg till exempel tvätt, städning och inköp
  • smitta, smittspridning och hygien
  • vårdtagarens självbestämmande
  • tystnadsplikt i vård- och omsorgsarbetet
  • ergonomi
Kontakta oss | Frågor & svar