Innehåll

Vård och omsorg gymnasial nivå

Kurskod: VAVAR51

Verksamhetspoäng: 1000

För dig som vill lära dig om:

  • olika former av service, vård och omsorg i samhället
  • människokroppen, de vanligaste sjukdomarna och hälsa
  • personliga omsorgsuppgifter till exempel beröring, hårtvätt och hjälp vid måltider
  • sociala aktiviteter till exempel samtal, promenad och högläsning
  • service för personer i behov av vård och omsorg till exempel tvätt, städning och inköp
  • smitta, smittspridning och hygien
  • vårdtagarens självbestämmande
  • tystnadsplikt i vård- och omsorgsarbetet
  • ergonomi

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp