Innehåll

Läs- och skrivinlärning

Kurskod: SGRSVEU

Det här är en delkurs i svenska för dig som vill lära dig läsa och skriva från grunden och för dig som vill bli säkrare.

Du tränar först bokstäverna i alfabetet och de olika ljuden.  Du får öva lässtrategier för avkodning av ord.  u tränar i arbetsböcker och med övningsblad.  Du lär dig att läsa och skriva bättre och säkrare.  Du använder olika program på datorn som hjälp.

Intyg

Efter kursen får du ett intyg. Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp