Språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR7

Verksamhetspoäng: 1200

För dig som vill lära dig:

  • läsa ordbilder och enkla ord
  • skriva enkla ord
  • lyssna och samtala med bok- och bildsamtal
  • arbeta med enkla texter
  • träna på att uttrycka tankar och känslor
  • engelska ord i vardagen, musik och film
  • använda digitala hjälpmedel
Kontakta oss | Frågor & svar