Innehåll

Omsorgsassistent- anpassad utbildning

Vill du jobba med människor? Denna utbildning är för dig som är intresserad av att jobba inom service på exempelvis vård- och omsorgsboenden. Utbildningen är till för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Hos oss får du lära dig att hjälpa både äldre och yngre personer. Du får göra roliga aktiviteter, hjälpa till med mat och ta hand om människor. Utbildningen är på heltid i 35 veckor. Först lär vi oss i skolan och sedan får du öva på en arbetsplats.

Kort om utbildningen

 • Gymnasiepoäng: 700 poäng
 • Kurslängd: 35 veckor (heltid)
 • Förkunskapskrav: Behörighet till särskild utbildning
 • Undervisning: Klassrum och arbetsplatsförlagt lärande (praktik)
 • Vi tar emot ansökan löpande.
 • Julledigt vecka 52 och vecka 1, 2025.

Start: 2024-09-09

Avslut: 2025-05-23

Ansök till utbildningen

Skicka in din ansökan via mejl och låt oss hjälpa dig nå dina mål.

Efter att ansökan mottagits, kommer en studie- och yrkesvägledare (SYV) att ta kontakt med dig och boka in ett möte. Under samtalet kommer SYV att registrera eleven och ansökan i Alvis, samt säkerställa att eleven tillhör målgruppen. Därefter kommer SYV tillsammans med lärare att göra en kartläggning och bedöma vilka förutsättningar som finns på skolan.

Mer information om utbildningen

Kurser och diplom

 • Orienteringskurs, studieteknik SGYORI61B
 • Orienteringskurs, introduktion SGYORI61C
 • Service och bemötande SECSER51
 • Vård och omsorg 1 VARVAR51
 • Vård och omsorg 2 VARVAR52
 • Vård och omsorg 3 VARVAR53
 • Orienteringskurs, yrkessvenska SGYORI61F

Efter avslutad utbildning får du betyg i kurserna samt diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har sedan ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

Praktik

I utbildningen ingår praktik (APL). Tre dagar i veckan praktiserar du på en arbetsplats med stöd av handledare.

Var kan man jobba?

Utbildningen är utformad för att du ska kunna få en anpassad anställning inom service på exempelvis vård- och omsorgsboenden

Undervisning i Jakobsberg

Skolan ligger på Mjölnarvägen 6 i Jakobsberg. Det är nära till pendeltåget.

Har du frågor?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare genom att mejla till kontakt@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp