Undervisning och betyg/intyg på Lärvux

Så här lägger vi upp undervisningen inom särskild utbildning för vuxna på grundsärnivå och gymnasial nivå.

Individuell studieplan

Du arbetar efter din egen individuella studieplan. Du och din lärare planerar och utvärderar studieplanen tillsammans.

Kombinera kurser

Du kan läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan också studera kurser inom kommunal vuxenutbildning eller SFI samtidigt som du går på särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Undervisningsgrupper

Du läser dina kurser i mindre grupper. Ibland läser du individuellt med din lärare.

Kurstid och betyg/intyg

Antalet kurstimmar är anpassat efter dina individuella behov. När du har avslutat en kurs eller delkurs får du ett betyg eller ett intyg.

Kontakta oss | Frågor & svar