Innehåll

JIFA - Järfälla intensivsvenska för akademiker

Engagerad, kompetent lärarledd undervisning i stimulerande mångkulturell studiemiljö i våra lokaler i Jakobsberg.

Intensiva studier i svenska på JIFA är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och förutsättningar för en snabb språklig inlärningstakt. Du läser utbildningen i en sammanhållen grupp och börjar från SFI C  eller D.

Utöver schemalagd lektionstid 15 timmar per vecka så förväntas du att på egen hand även ägna dig åt självstudier, såsom exempelvis litteraturläsning och uppgifter som hör till kursen via lärplattformen. Utbildningen bedrivs främst på plats i skolan men med inslag av fjärrundervisning. 

Utbildningen i korthet

Intensiva studier i svenska i klassrum är en utbildning för dig som vill lära dig svenska i högt tempo. Du börjar utbildningen med den kurs som motsvarar dina tidigare kunskaper i svenska. Vi ger en sammanhängande utbildning med sammanhållen studiegrupp. Efter en avslutad kurs går du direkt vidare till nästa kurs.

Förkunskapskrav

Akademisk utbildning från ett annat land med utlåtande från UHR eller en översatt examen. Du får ej ha betyg i Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3.

Har du frågor?

Mejla till kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp