Innehåll

Sfinx - svenska för ingenjörer
och arkitekter i Järfälla

Sfinx är en utbildning för dig som är ingenjör eller arkitekt. Det är intensiva studier i svenska med teknikinslag under 18 månader. Sfinx samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

710x280

Tänk på att kursen syns i kurskatalogen endast under ansökningstiden!

Kvinnlig ingenjör på ett bygge.

Svenska med ingenjörstema

Vi läser svenska i teman med fokus på ämnen för ingenjörer. Det ger vokabulär som är viktig för ingenjörer och möjlighet att lära sig om svenska förhållanden. Vi har tio teman, bl.a.: Teknik i hemmet, Miljö och återvinning, Energi och uppvärmning, Arkitektur i Sverige och världen - m.fl.

Arbetsmarknadsorientering

  • Personlig presentation
  • 2-3 studiebesök/månad
  • Inbjudan till rekryteringsmässor
  • Möjlighet att söka till mentorsprogrammet hos fackförbundet Sveriges Ingenjörer

Samarbete med KTH

Sfinxelever som har betyg i SFI D kan auskultera på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

När startar utbildningen?

Sfinx Järfälla startar två gånger per år, i januari och augusti. Ansök så snart som möjligt!
En vecka före kursstart är det obligatoriskt intervju- och informationsmöte.

I oktober och mars startar Sfinx i Stockholms kommun istället.

Vem kan börja hos oss?

Antagningskrav:

  • Ingenjörs- eller arkitektexamen
  • Max fyra år i Sverige
  • Svenska från nybörjare - men du får max ha börjat på SVA grund delkurs 3, inte högre.

Kurser på Sfinx

  • Sfi C & D, SVA grund, SVA 1-3
  • Arbetsmarknadsorientering ALO1 2  

Kontakt

Vid frågor om ansökan - maila kontakt@jarfalla.se

Vid frågor om kursens innehåll - maila Anna Pettersson Wecksell

Några Sfinx-elever berättar

"Jag lärde mig svenska och fick ett nätverk"...

Nedim Herenda har gått på Svenska för ingenjörer och arkitekter i Järfälla.

- Jag lärde mig svenska snabbt och fick ett nätverk som hjälpte mig att hitta ett arbete som passade min utbildning, säger Nedim.

I den här filmen berättar Nedim om sitt arbete som projektingenjör på en svensk arbetsplats.

Se filmen med Nedim Herenda

"Utmärkta lärare och studenter (ingenjörer)"...

Så här beskriver tidigare Sfinxeleven Athar Munib Ahmed sin tid hos oss:

Svenska var ett helt nytt språk för mig. Jag började att lära mig svenska två år sen. Augusti 2019 gick jag med SFINX (Svenska för ingenjörer och arkitekter) Det är ett utmärkt program inte bara för att lära sig vardagssvenska utan också för att ta till sig det tekniska språket. Upplevelsen var fantastisk eftersom där jag fick möjlighet att träffa utmärkta lärare och studenter (ingenjörer) från hela världen. Kursen var 100 procent och vi arbetade med intensivundervisning. Jag fick möjlighet att besöka de olika museerna i Stockholm och skolan ordnade också studiebesök hos de olika företagen. Ett mentorskapsprogram via Sveriges Ingenjörer var också en del av kursen, vilket var ett bra steg samt svensk arbetsmarknad. Jag vill tacka mina hängivna lärare som har lärt mig det fantastiskt språk men min resa mot detta språk pågår fortfarande.

Har du en annan akademisk utbildning eller yrkesutbildning?

Sfinx i Järfälla är en Sfx-utbildning, Svenska för yrkesutbildade. Det finns flera Sfx i andra kommuner. Klicka på länken nedan för mer information.

Andra Sfx i Stockholms län

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp