Innehåll

SFI och SVA för ukrainska flyktningar

Är du från Ukraina och vill lära dig svenska? Du som har ett beslut enligt massflyktningsdirektivet är välkommen att läsa svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk (SVA) på Järfälla Lärcentrum.

інформація українською мовою:

Ви з України і хочете вивчати шведську?

Якщо ви маєте рішення відповідно до Директиви про тимчасовий захист, ласкаво просимо вивчати шведську мову для іммігрантів (SFI) та шведську як другу мову (SVA) у навчальному центрі Järfälla Lärcentrum (Навчальному центрі).

Заявити на SFI

Заявити на базову освіту з SVA

Заявити на середню освіту з SVA

У вас є запитання?

Напишіть на kontakt@jarfalla.se

Information in English:

Are you from Ukraine and want to learn Swedish?

If you have a decision according to the temporary protection directive, you are welcome to study Swedish for immigrants (SFI) and Swedish as a second language (SVA) at Järfälla Lärcentrum.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp