Elevforum

På Järfälla Lärcentrum finns ett elevforum som består av representanter från olika studiegrupper.

Elevforum träffas en gång i månaden och leds av rektor och biträdande rektor. Elevforum är viktigt för att eleverna på skolan ska känna delaktighet i skolans utveckling samt för att eleverna ska känna inflytande och eget ansvar.

Elevforum följer arbetet med likabehandlingsplanen, tar reda på elevernas synpunkter och behov, informerar om olika förändringar samt tar upp och diskuterar vad som händer på skolan.

Kontakta oss | Frågor & svar