Betyg/Intyg

Betyg ges efter varje avslutad kurs. Man har rätt att studera vidare så länge man gör framsteg, tills man når målen för SFI. Det betyder att utbildningens längd varierar för olika studerande.

Betyg på SFI

Bedömning av kunskaper och färdigheter sker kontinuerligt under hela utbildningstiden. Betyg ges efter varje avslutad kurs; A, B, C och D. Vid slutet av kurs B, C och D görs ett nationellt prov som komplement till övrig bedömning.

Intyg

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, eller utbildning i svenska för invandrare och vill få sina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg.

Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning. För en vuxen kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper hon eller han har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper den enskilde har.

Den som har genomgått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska få ett intyg.

Läraren ska emellertid inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om den enskilde bara vill ha ett intyg. Den enskilde behöver dock inte ta emot betyget.

Kontakta oss | Frågor & svar