SFI Bas - för kortutbildade

Grund­utbildning och introduktion till arbets­marknaden­ för invandrare med kort utbildning (0-6 år).

Bas i korthet

  • Modersmålsstödjare på lektionerna
  • SFI A-B
  • Matematik, omvärldskunskap, digital kompetens och hälsa/rörelse
  • Arbetsmarknadsintroduktion
  • Undervisning 5 timmar per dag

Läs mer om SFI Bas här

Ansök till Bas

Ansökan ska godkännas av hemkommunen (gäller ej Järfällabor) och mailas till sara.hjertstedt@jarfalla.se. Eleven kallas för nivåbedömning per telefon av modersmålsstödjare, som vid start även kan hämta eleven de första dagarna.

Ladda ner ansökningsblankett här.PDF

Så tycker eleverna

I tre korta filmer berättar elever om sin syn på Bas. De talar dari, arabiska respektive somaliska, med svensk text. Filmerna passar bra att visa vid vägledning av elever som kanske vill börja. Nedan intervjuas Maryam på dari.

Se även filmer på arabiska och somaliska här.

Kontakt

Sara Hjertstedt, utbildningsansvarig SFI Bas
Telefon: 08-580 229 88
sara.hjertstedt@jarfalla.se

Roberto Ghisler, rektor
Roberto.Ghisler@jarfalla.se

Besök oss

Vi tar emot studiebesök vid två tillfällen per termin.
Maila anmälan om studiebesök till sara.hjertstedt@jarfalla.se