Detta är SFI Bas

Undervisningen är praktiskt orienterad där stor vikt läggs vid studiebesök och praktiskt lärande. Utbildningen utgår från deltagarnas förutsättningar och behov.

Bas är heltidsstudier, 5 timmar per dag. Lärare, arbetsmarknads­konsulent och modersmåls­stödjare samarbetar för att ge deltagarna kunskaper i svenska och om det svenska samhället, matematik, läs- och skrivinlärning, medvetenhet om hälsa och motion, digital kompetens och en väg in på arbetsmarknaden. Eleverna får även möjlighet till moders­måls­undervisning i moders­målet.

Läs mer om grundtanken med SFI Bas.

Utbildningen innehåller

  • Viss svenskundervisning på suggestopedisk grund.
  • Basämnen: matematik, omvärldskunskap, digital kompetens och hälsa/rörelse.
  • Arbetsmarknadsintroduktion: studiebesök, inventering av egna resurser och arbetsmarknadskunskap.
  • Modersmålsundervisning.
  • Studiehandledning på modersmål.

Plats

Järfälla Lärcentrum i Jakobsberg,
Järfällavägen 100, 4 trappor.

Antagning

Krav: Nyanlända med 0-6 års skolbakgrund
Antagning: Kontinuerlig

Omfattning

Fem timmar per dag, kl 8.30 – 14.30

Modersmålsstöd, språk:

Arabiska, somaliska, dari, tigrinja

Kontakta oss | Frågor & svar