Bas-elever berättar

I tre korta filmer berättar elever om sin syn på SFI Bas. Filmerna är på arabiska, dari respektive somaliska, med svensk text. De passar bra att visa vid vägledning av elever som kanske vill börja på utbildningen.


Här ovan intervjuas Mubarak på arabiska.

Här ovan intervjuas Amino på somaliska.

Här ovan intervjuas Maryam på dari.