Svenska för invandrare - SFI

Observera att det kan vara fullt på SFI-kursen. I så fall ställs sökande på kö enligt sökdatum.

Frågor om anmälan? Maila kontakt@jarfalla.se

Här nedanför finns mer information om SFI på Järfälla Lärcentrum. Klicka på rubrikerna.

Efter webbanmälan kallas den sökande via sms till nästa start, och ibland även till intestningsprov.

Observera att det kan vara fullt på SFI-kursen. I så fall ställs sökande i kö enligt ansökningsdatum.

Frågor om anmälan? Maila sfi@jarfalla.se

Den som läser SFI på dagen har undervisning tre timmar/dag klockan 08.30-11.45 eller 12.30-15.45. För att byta grupp krävs intyg från arbetsgivare eller från läkare.

Den som läser SFI på kvällen har undervisning en kväll/vecka klockan 17.30-20.00

Läraren bedömer när eleven har nått målen för varje SFI-kurs. Man har rätt att studera vidare så länge man gör framsteg. Det betyder att utbildningens längd varierar mellan olika studerande.

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål, men behöver lära dig svenska för yrkesliv eller studier.

Du som har fått svenskt personnummer och är folkbokförd i Järfälla kommun eller är EU-medborgare med samordningsnummer och har adress i Järfälla är välkommen att anmäla dig. Du måste vara minst 16 år gammal. 

Vi har antagning cirka en gång i månaden.

Bedömning av kunskaper och färdigheter sker kontinuerligt under hela utbildningstiden. Betyg ges efter varje avslutad kurs; A, B, C och D. Vid slutet av kurs B, C och D görs ett nationellt prov som komplement till övrig bedömning.

Den som är folkbokförd i en annan kommun men vill studera SFI i Järfälla ska fylla i denna blankett. Pdf, 98.2 kB. OBS! Skicka blanketten till din hemkommun. På villkor att hemkommunen godkänner blir du antagen till oss. 

Kontakta oss | Frågor & svar