Kurser inom SFI

Den som är nybörjare i svenska studerar under tio veckor, 3 timmar per dag. För att tillgodose olika behov och förut­sättningar finns tre olika studievägar i kursplanen för sfi. Varje studieväg har två kurser.

Studieväg 1

Kurserna A och B riktar sig till studerande med mycket kort skolbakgrund, som behöver lära sig läsa och skriva sam­tidigt som man studerar svenska. Denna studieväg leder till en grund­läggande kommunikations­förmåga. Efter SFI 1 ska den studerande kunna klara ett arbete som inte är språkligt krävande.

Studieväg 2

Kurserna B och C, riktar sig till studerande som har motsvarande grundskole­utbildning i sitt hemland och behöver en långsam studie­takt. Efter SFI 2 ska den studerande kunna klara ett arbete inom sitt yrkesområde under förutsättning att arbetet inte ställer krav på avancerad språk­behärskning.

Studieväg 3

Kurserna C och D, vänder sig till studerande som kan studera snabbt och leder till möjligheter till fortsatta teoretiska studier. SFI 3 ger de kunskaper som behövs för arbete och samhällsliv.


Kontakta oss | Frågor & svar