SFY barn

Vill du läsa yrkessvenska med fokus på barnomsorg och praktisera på förskola? Utbildningen är en förberedelse för att senare kunna ansöka till barnskötarutbildning.  

Ansök här
Välj studieform: SFY barn

Vår broschyr

Ladda ner broschyren härPDF

Vem kan ansöka?

Den som har avslutat SFI C men inte är klar med SVA grund delkurs 4.

Alla sökande ska bifoga personbevis och utdrag ur belastningsregister. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas i ett obrutet kuvert.

Bor i annan kommun

Den som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY barn - maila till: susanne.gustavsson@jarfalla.se

Vad får man?

  • 8 veckor arbetspraktik på förskola eller grundskola.
  • Yrkessvenska SFI-Barn 3D (BFGYORI1F)
  • Grundläggande orienteringskurs mot barn och fritid (BFGYORI1C)
  • SFI D - SVA grund 4 (du fortsätter på din egen språknivå)

Utbildningen

Utbildningen vänder sig till den som vill arbeta med barn i förskoleåldern och inom grundskolan. Du kommer att lära dig om barns utveckling och hur olika miljöer påverkar barnets lärande samt om hur du som pedagog kan ge barnet trygghet, glädje och stimulans som leder till utveckling och lärande. Utbildningen är en förberedelse för vidare arbete eller studier till barnskötare.

Eleverna läser förberedande kurs på heltid i SFI/svenska som andra språk med fokus på pedagogiskt arbete, studieteknik och datorkunskap. SFI/SVA-prov skrivs som vanligt under kursens gång.

Utbildningen är 20 veckor och innehåller 8 veckors praktik.

Vad händer sedan?

Efter utbildningen kan man ansöka till barnskötarutbildningen så snart man tagit betyg i SVA grund 4.

Vid frågor om utbildningen

Studievägledare Susanne Gustavsson
susanne.gustavsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar