SFY Kock

Vill du jobba i kök och kunna få jobb direkt efter utbildningen? Efter vår kockutbildning får många av eleverna jobb direkt! Kursstart i augusti.

Sök till utbildningen
Anmälan öppnar under våren

Vem kan söka?

Du som har påbörjat lägst SFI D men inte är klar med SVA grund.

Tidigare kunskaper och erfarenheter valideras. Det kan ge kortare utbildningstid.

Kursstart i augusti. Anmälan öppnar under våren.

Vad får man?

  • Kartläggning av tidigare kunskaper och individuell studieplanering.
  • Du har praktik under mer än halva utbildningstiden, heltid i ett välrenommerat restaurangkök som passar dig.
  • Under praktiktiden träffas elev, handledare och lärare kontinuerligt för utvärdering.
  • Teori och praktik varvas. I teoridelen ingår lektioner i klassrum och lektioner i kök med lärare.
  • I teoriblocken ingår också språkundervisning i klassrum.
  • Studiebesök, föreläsningar och presentationer av fackförbund och branschorganisation.

Utbildningen

Det är en ca 40 veckor lång påbyggnadsutbildning till kock där stora delar av gymnasiets treåriga restaurangutbildning ingår i kombination med studier i svenska. Utöver arbetspraktik ingår både teoretiska och praktiska moment. Arbetspraktiken är förlagd i välrenommerade restaurangkök.

Praktiska prov görs under utbildningens gång. Intyg och betyg erhålls för genomförd utbildning. Språkbedömning görs under kursen. Betyg sätts när du är godkänd på språkkursen.

Utbildningen följer gymnasieskolans kurser gällande innehåll, mål och kunskapskrav.

SFY kock ger 1050 gymnasiepoäng.

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan du jobba som kock i alla typer av kök.

Många av våra elever har fått vikariat eller anställning direkt efter utbildningen på sina praktikplatser eller i olika kommunala kök.

Bor du i annan kommun?

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY kök - maila till: kontakt@jarfalla.se

Frågor om utbildningen

Ställ dina frågor till våra studie- och yrkesvägledare här:
kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar