SFY kök

Utbilda dig till köksbiträde parallellt med svenskstudierna. Praktik på arbetsplats ingår. Kursstart: augusti och januari.

Utbildningen i korthet

  • Utbildningen är på heltid och pågår i 20 veckor.
  • Startar i januari och augusti.
  • 200 poäng orienteringskurser och 100 poäng matlagning 1. Dessa kurser är CSN-berättigade (75%) i kombination med SFI eller SVA grund 200 poäng.
  • Språkstöd där en lärare i svenska är med dig under dina studier i matlagning.
  • Praktik på en arbetsplats 2 dagar i veckan.
  • Utbildningen ger en bra grund för arbete som köks- och restaurangbiträde.
  • Studeranden får ett intyg efter avslutad utbildning och ett betyg i Matlagning 1 samt Svenska som andraspråk grundläggande eller SFI (beroende på nivån som läses).

Kursnamn

Poäng

En orienteringskurs

200

Matlagning 1

100

Svenska som andraspråk grundläggande

200

SFI

300

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan man jobba som köksbiträde i alla typer av kök, t.ex. restaurang- eller skolkök.

Flera av våra elever har fått vikariat direkt efter utbildningen på sina praktikplatser eller i olika kommunala kök.

Vem kan söka?

Den som har avslutat SFI B men inte är klar med SVA grund och gillar att arbeta i kök.

Kursstart i januari och augusti. Anmälan löpande.

Bor i annan kommun

Den som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY kök - maila till: kontakt@jarfalla.se

Frågor om utbildningen

Ställ dina frågor till våra studie- och yrkesvägledare här:
kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar