SFY kök

Utbilda dig till köksbiträde parallellt med svenskstudierna. Praktik på arbetsplats ingår. Kursstart: augusti och januari.

Sök till utbildningen
Välj studieform SFY kök

Vem kan söka?

Den som har avslutat SFI B men inte är klar med SVA grund och gillar att arbeta i kök.

Kursstart i januari och augusti. Anmälan löpande.

Bor i annan kommun

Den som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY kök - maila till: felicia.wallin@jarfalla.se

Vad får man?

  • Du har praktik på arbetsplats två dagar i veckan. Praktiken är i kök på skola, förskola, servicehem eller på restaurang.
  • Du har teori två dagar i veckan och praktiskt arbete i kök med lärare. Lektionerna är i klassrum och kök med lärare. Tillsammans med lärare lagar du mat varje vecka.
  • Du har språkundervisning en dag i veckan. Lektionerna är i klassrum.

Utbildningen

Det är en 20 veckor lång utbildning till köksbiträde. I kursen ingår moment som hygien, bakning, utrustning, råvarukännedom, servering och recept.

Praktiska prov görs under utbildningens gång. Intyg erhålls för genomförd utbildning. Språkbedömning görs under kursen. Betyg sätts när man är godkänd på språkkursen.

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan man jobba som köksbiträde i alla typer av kök, t.ex. restaurang- eller skolkök.

Flera av våra elever har fått vikariat direkt efter utbildningen på sina praktikplatser eller i olika kommunala kök.

Frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare Tereza Joud
tfn. 070 - 002 28 19
tereza.joud@jarfalla.se

Studie- och yrkesvägledare Felicia Wallin
felicia.wallin@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar