Innehåll

Kurser inom SFI

Den som är nybörjare i svenska studerar under tio veckor, 3 timmar per dag. För att tillgodose olika behov och förut­sättningar finns tre olika studievägar i kursplanen för SFI. Varje studieväg har två kurser.

Studieväg 1

Kurserna A och B riktar sig till studerande med mycket kort skolbakgrund, som behöver lära sig läsa och skriva sam­tidigt som man studerar svenska. Denna studieväg leder till en grund­läggande kommunikations­förmåga. Efter SFI 1 ska den studerande kunna klara ett arbete som inte är språkligt krävande.

Studieväg 2

Kurserna B och C, riktar sig till studerande som har motsvarande grundskole­utbildning i sitt hemland och behöver en långsam studie­takt. Efter SFI 2 ska den studerande kunna klara ett arbete inom sitt yrkesområde under förutsättning att arbetet inte ställer krav på avancerad språk­behärskning.

Studieväg 3

Kurserna C och D, vänder sig till studerande som kan studera snabbt och leder till möjligheter till fortsatta teoretiska studier. SFI 3 ger de kunskaper som behövs för arbete och samhällsliv.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp