Medie­pedagogiskt Centrum

Media - ett redskap för lärande! Mediepedagogiskt Centrum i Järfälla är ett resurscentrum som främst vänder sig till utbildningsanordnare i Stockholms län. Vi lär ut media till elever, lärare och fritidsledare.

Mediepedagogik

SpelfilmDigitalt berättandeVi anlitar erfarna, välutbildade och engagerade mediepedagoger som har med sig ändamålsenlig teknik till er skola. Vi erbjuder allt från färdigpaketerade samarbeten med museer och kulturinstitutioner till skräddarsydda lösningar utifrån de behov som finns just hos er.

Nyhet! Konst, bildförståelse och bildanalys - en kurs i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde.

Exempel på våra helhetslösningar

Animation Bild för bild animeras figurer och objekt och en illusion av rörelse skapas. Bildsekvensen tillförs ljud och musik och blir till en färdig animerad film.

Digitalt berättande Stillbilder, musik och ljud smälter samman till spännande bildspel utifrån kursdeltagarnas egna berättelser.

Digitalt foto Efter att fotografierna tagits, behandlas de i datorns "digitala mörkrum". Vid den avslutande visningen diskuteras och analyseras bildernas form och innehåll.

Dokumentärfilm Med videokameror dokumenterar eleverna den verklighet som omger dem. Resultatet blir ofta filmer som engagerar och ställer frågor.

Kort spelfilm Från manus till visning. Vägen går via inspelning och redigering. Det färdiga resultatet kan vara en stor liten film.

Läs mer i vår folder

Mediepedagogiskt centrum folder 2018PDF

Kontakta oss så berättar vi mer

Med stöd från Film Stockholm/Stockholms läns kulturnämnd.

Film Stockholm
Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar