Kurser för lärare

Kurser för pedagoger

Här nedan hittar du vårt kursutbud för pedagoger. Mediepedagogiskt Centrum lär ut medieteori och medieteknik.

Bakom kulisserna på reality-TV

En föreläsning i kritiskt granskande av reality-TV. TV-mediet svämmar över av så kallade "realityshower" där tittaren får ta del av "verkliga" människors liv och situationer. Men hur förhåller det sig egentligen med skildringen av verkligheten? Utifrån aktuella TV-exempel analyseras och diskuteras fenomenet och ger redskap att ta diskussionen vidare ut i klassrummet.

Fortbildning i digitalt berättande

Digitalt berättande är en tacksam och lättarbetad uttrycksform som passar att använda inom alla ämnesområden och som lämpar sig särskilt bra för projekt som utgår från berättarens egen verklighet. Vi arbetar med stillbilder, filmklipp, ljud och speakertext och redigerar materialet till en färdig digital berättelse.

Grundkurs i animation

Utifrån ett kort manus, animerar vi objekt, figurer och former. Animationerna redigera sedan till en färdig film. Kursen riktar sig till pedagogisk personal som vill lära sig animationens grunder för att använda sig av uttrycksformen i ett skolprojekt. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna genomföra egna enklare projekt i en barngrupp.

Skapa musik och ljud med Ipad som redskap

Skapa och redigera musik och ljud med hjälp av Ipad och appen "Garageband". Kunskaperna kan sedan användas för lära eleverna att till exempel komponera filmmusik och göra ljudeffekter till filmprojekt. Vi tar med oss kompletterande utrustning till skolan och visar hur man kan bygga på sin platta så att det blir en riktig musik- och ljudutrustning. Vi går igenom vilka passande appar som finns på marknaden och vilka som fungerar bäst för just er verksamhet. Välj mellan dagskurs eller kvällskurs över flera tillfällen.

Fortbildning i filmberättande för lärare

Grundkurs

Grundkurs i filmberättande för lärare som vill arbeta med rörlig bild i sin undervisning. Genom korta praktiska filmövningar lär vi ut hur man kan utveckla en idé till färdig film och att förstå grundläggande kamera och redigeringsteknik. Kursen undersöker olika former av berättande och ger förslag på övningar för olika åldrar som kan användas i skolan.

Fortsättningskurs

En fortsättningskurs i filmberättande med fokus på filmanalys och dramaturgi samt olika tillvägagångssätt för dokumentation och publicering av elevarbeten. För att ha behållning av kursen är det bra om man har gått grundkursen eller har motsvarande förkunskaper.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar