Kurser och uppdrag

Kursutbud_kille vid dator och tecknade figurer

Animation, dokumentärfilm och digitalt berättande är några exempel på uttrycksformer vi arbetar med.

Mediepedagogiskt Centrum lär även ut medieteori och medieteknik till elever, lärare och övrig personal. Kurserna kan finansieras med Skapande skola-medel. Här nedan ser du vårt kursutbud.

Projekt- och kursutbud

Vasatiden - ett samarbete med Livrustkammaren

Eleverna lär sig skapa animerade filmer eller digitala berättelser om Vasatiden.
Läs mer.

Järnet i berget - samarbete med Skansen

Eleverna får lära sig att skapa en digital berättelse.
Läs mer

Ett bättre liv? Staden som livsmiljö under tidigt 1900-tal

Digitalt berättande eller dokumentärfilm. För högstadiet.

Bondgårdens djur - på Lill-Skansen

Animation eller digitalt berättande för lågstadieelever.

Konst, bildförståelse och bildanalys -

Ett samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde

Eleverna får skapa filmer som tolkar konstverken i Prins Eugens Waldemarsuddes samlingar.
Läs mer

Svenska landskap

Digitalt berättande om livet förr i olika delar av Sverige.

Vikingatid - samarbete med Stockholms läns museum

Handledda av arkeologisk expertis får eleverna ökad kunskap om vikingatiden genom att studera fynd från perioden. Vi fördjupar oss i asatron och gör animerad film på temat. Projektet kan också omfatta studiebesök vid en fornlämning.

Medeltid  

Eleverna får göra animerad film på temat "ont och gott".
Läs mer

Temakurser

Skapa musik och ljud med Ipad som redskap

Eleverna lär sig skapa och redigera musik och ljud med hjälp av Ipad och appen "Garageband". Kunskaperna kan sedan användas för att till exempel komponera filmmusik och göra ljudeffekter till filmprojekt.

Animera och gör film med Ipad som redskap

Surfplattan blir allt vanligare i skolvärlden och är ett utmärkt pedagogiskt redskap för att animera och att göra film. Vid behov anpassar vi våra befintliga projekt till tekniken men ger även "rena" film- och animationskurser med Ipad som verktyg. Vi tar med oss kompletterande utrustning till skolan och visar hur man kan bygga på sin platta så att det blir en riktig film- och animationsutrustning. Vi går även igenom vilka film- och animationsappar som finns på marknaden.

Reklam i rörliga medier

Vad vill reklamfilmsproducenterna uppnå och vilka knep använder de för att få oss att köpa produkter vi kanske inte ens behöver? Vad är det för värderingar och syn på livet som förmedlas i reklamfilmerna? Vi analyserar filmexempel och producerar sedan våra egna reklamfilmer.

Grävande dokumentärfilm — tema demokrati

Det mesta som händer i samhället och påverkar våra liv är resultatet av en demokratisk process. Vad är demokrati och hur fungerar den i praktiken? Det tar vi reda på med hjälp av videokamera och mikrofon. Resultatet blir granskande reportage och en diskussion kring temat.

Vem tror du att du är? — digitalt berättande

Med stillbilder, filmklipp, ljud och speakertext utforskar vi begreppen ursprung och identitet. De färdiga resultaten blir digitala berättelser om hur vi ser på oss själva och det sammanhang vi befinner oss i.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar