Konst, bildförståelse och bildanalys

Här får eleverna skapa filmer som tolkar konstverken i Prins Eugens Waldemarsuddes samlingar. Ett samarbete med museet.

Molnet av Prins Eugen, målad 1895. Bilden är beskuren.

Medieprojekten anpassas efter åldersgruppen och skolans önskemål om teman. Det kan vara myter och sagor, genusperspektiv eller kulturhistoriska strömningar kring sekelskiftet 1900. Museets kunniga konstpedagoger leder workshops i bildanalys och mediepedagogerna handleder sedan eleverna i filmskapandet.

Exempel på ett projekt

1. Projektet inleds med visning och workshop i bildanalys på Prins Eugens Waldemarsudde med utgångspunkt i valt tema. Därefter följer en introduktion till filmproduktionen under ledning av en mediepedagog från Mediepedagogiskt centrum samt en workshop kring bilder och idéer för manus.

2. Tillbaka på skolan arbetar klassen på egen hand i cirka en vecka med research, skriver manus, tillverkar rekvisita med mera.

3. Mediepedagoger från Mediepedagogiskt centrum kommer till skolan och hjälper eleverna att genomföra medieprojekten i form av till exempel
animation eller digitalt berättande.

4. Visning och slutredovisning av det färdiga projektet sker på skolan eller på Prins Eugens Waldemarsudde.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar