Medeltid

Medeltidsbild

Här får eleverna får fördjupad kunskap om medeltiden med handledning av arkeologisk expertis. De får studera fynd från den medeltida perioden. Vi ser på Albertus Pictors fantastiska målningar och gör animerad film på temat "Gott och ont".

Mer om projektet

Projektet kan också omfatta studiebesök, till exempel i en medeltida kyrka eller till något annat som finns i skolans närmiljö. Varje projekt består av fyra moment:
1. Klassens besök på Stockholms läns museum med guidad visning.

2. Länsmuseets pedagoger besöker skolan för bildvisning, föredrag och arbete med bilder och figurer som ska användas i animationsprojekten.

3. Animationspedagoger besöker skolan och hjälper eleverna att göra korta animerade filmer på temat.

4. Gemensam slutredovisning och visning av de färdiga filmerna i skolan och på Stockholms läns museum.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar