Vasatiden

Barn gör figurer till animation

Här får eleverna skapa animerade filmer eller digitala berättelser om Vasatiden. Projektet är ett samarbete med livrustkammaren.

Erik XIV:s ärtsoppa, Vasaloppet och knäckebröd. Företeelser och berättelser sprungna ur myter eller verklighet eller både och? Livrustkammarens kunniga pedagoger rätar ut frågetecknen.

Projektet Vasatiden består av fyra moment

1. Klassens besök på Livrustkammaren med guidad visning och undervisning i animation eller hur man gör en digital berättelse.

2. Eleverna skriver manus. Gör figurer att animera eller fotograferar och samlar in bildmaterial till digitala berättelser.

3. Mediepedagoger besöker skolan och hjälper eleverna att göra digitala berättelser eller animerade filmer på temat.

4. Gemensam slutredovisning och visning av de färdiga filmerna på Livrustkammaren.

Lgr 11

Ur syfte för ämnet historia

"Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap."

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar