Media i läroplanen

Skolans läroplan har som mål att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Ur läroplanen Lgr 11.

Medias ökade betydelse i skolans arbete poängteras i den nya läroplanen Lgr 11.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar