Skapande skola

Skapande skola

Skapande skola är en statlig satsning på kultur i skolan från 2007 som nu omfattar förskoleklass till år 9 i grundskolan. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur. Bidraget kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Bidrag från Skapande skola

Pengar från Skapande skola måste sökas på nytt varje år. Bidraget söks hos Kulturrådet, ansökan ska vara inne i månadsskiftet januari/februari. Det är skolhuvudmannen som ansöker om bidraget, vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar.

Mediepedagogiskt Centrum och Skapande skola

En kurs hos oss kan finansieras med Skapande skolamedel. Vi erbjuder projekt som använder olika mediala uttrycksformer som redskap för lärande. För pris på just den kurs eller det projekt er skola är intresserad av, kontakta oss.

Kontakta oss!

Medie­pe­da­­gog­iskt Centrum

Projektledare Mats Ekberg
Tel 070-002 79 93
E-post mats.ekberg@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar