Vår verksamhet

Mjölnarens förskola erbjuder en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Pedagogisk omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Barnen erbjuds en inbjudande och inspirerande miljö där leken står i centrum.
Miljön utformas så den utmanar barnens intressen så att leken, nyfikenheten
och lusten att lära stimuleras.
Barnen uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och har på så sätt inflytande över den dagliga verksamheten.
Flickor och pojkar får utveckla sin personlighet utan begränsningar av stereotypa könsmönster.
Lekställning på Mjölnarens förskola
Kontakta oss | Frågor & svar