Välkommen till Neptuniskolan!

Aktuell information!

Nya elever till förskoleklass augusti-18

Från och med onsdag den 1 augusti hör era barn till Neptuniskolan och avslutar sin plats på förskolan. Ni kan då börja att skola in ert barn på fritids, skolan börjar dock inte förrän den 23 augusti så många väljer att börja inskolningen lite senare.

Ni är välkomna att börja inskolningen när er sommarsemester är slut, dock tidigast onsdagen den 1 augusti. Vi ber er avsätta ca en vecka för ert barns inskolning.

Inskolningstider:

Dag 1: kl 9.00-10.30

Dag 2: kl 9.00-12.00

Dag 3: kl 9.00-15.00

Drop-In besök för barn och vårdnadshavare måndag 11 juni

Barn och föräldrar är välkomna till Neptuniskolan på Drop-In-besök måndag den 11 juni mellan kl 16.00-17.00. Ni får då möjlighet att titta närmare på våra lokaler, ställa frågor till oss som ska arbeta med era barn nästa läsår samt träffa andra klassföräldrar och klasskamrater.

Välkomna!

 

 

Om skolan

Trygghet, kunskap, utveckling - Vi skapar framtid

Neptuniskolans mål är att varje barn förvärvar goda kunskaper och känner glädje i och ansvar för sitt arbete. Detta sker bäst, menar vi, genom utvecklad trygghetskänsla, respekt och ärlighet. Vi vill att våra barn och elever utvecklas till goda samhällsmedborgare, därför har vi höga förväntningar på alla våra barn och elever och ställer högre krav på ansvar och attityd ju äldre de blir.

 

Båt på Neptuniskolans skolgård

Neptuniskolan

Öppettider: 6.30-17.30
Telefon: 08-580 298 92
Adress:
Neptunivägen 4, 175 65 Järfälla

E-post: neptuniskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar