Välkommen till
Nibble förskola!

En mångkulturell förskola med höga ambitioner

Nibble förskola är  en del av enheten Vattmyra förskolor. Förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde nära Jakobsberg centrum.

Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö.

Miljön på förskolan utformas efter barnens behov och intressen. Därför förändras innemiljön ibland. Det leder till flera upplevelser för barnen och många spännande möten att växa i.

Lekställning på Vattmyraskolan

Adress: Nibblevägen 1

Öppettider: 6.30 - 17.30

nibble.forskola@jarfalla.se

Förskolechef
Inger Birgersson
Tel: 08-58028749
inger.birgersson@jarfalla.se

Bitr. förskolechef
Lena Lindström
Tel: 08-58028775
E-post: lena.lindstrom@jarfalla.se

Intendent
Annika Eklund
Tel: 08-58028776
annika.eklund@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar