Välkommen till
Nibble förskola!

En mångkulturell förskola med höga ambitioner

Nibble förskola är  en del av enheten Vattmyra förskolor. Förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde nära Jakobsberg centrum.

Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö.

Miljön på förskolan utformas efter barnens behov och intressen. Därför förändras innemiljön ibland. Det leder till flera upplevelser för barnen och många spännande möten att växa i.

Lekställning på Vattmyraskolan

Adress: Nibblevägen 1

Öppettider: 6.30 - 17.30

nibble.forskola@jarfalla.se

Rektor
Rose-Marie Eriksson
Tel: 08-580 287 49
rose-marie.eriksson2@jarfalla.se

Biträdande rektor
Lena Lindström
Tel: 08-580 287 75
E-post: lena.lindstrom@jarfalla.se

Intendent
Annika Eklund  
Tel: 08-580 287 76
annika.eklund@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar