Välkommen till Olovslundskolan!

Olovslundskolan ska vara det självklara valet vid föräldrars val av skola för sina barn, därför att vi:

  • erbjuder en trygg miljö med professionell personal.
  • ger alla elever stöd i att utveckla sin sociala förmåga.
  • ger elever metoder och verktyg att inhämta kunskap.
  • använder digital teknik i det dagliga arbetet.
  • arbetar ämnesövergripande och har ett väl fungerande samarbete mellan skolans alla verksamheter.
 

2016-08-31

NYTHET - LANSERING VKLASS


Anmäla frånvaro:

När ditt barn blir sjuk kan du nu anmäla frånvaro för ditt barn via Vklass på webben, via appen eller via telefon.

Frånvaroanmälan ska göras varje dag före elevens första lektion.

När frånvaro är anmäld skickas automatiskt ett mejl/sms till vårdnadshavaren om att giltig frånvaro är registrerad. info vklassPDF info 2 vklassPDF

Frånvaroanmälan via telefon:

För att anmäla frånvaro via telefon ringer du 08-519 093 21.

Via telefon måste elevens personnummer anges och för barn under 18 måste även vårdnadshavarens personnummer anges.

Vklass på webben når du via Järfälla kommuns hemsida, www.jarfalla.se

På kommunens hemsida finner ni all information.


 2016-08-23

Rutin när föräldrar ”ringer hem” sina barn på stängningsavdelning. Gäller från och med 2016-08-19.

Fråga alltid Vårdnadshavaren efter förnamn, efternamn och klass för sitt barn.

Be även eleven upprepa namnet och klassen.

Kontrollera i V-klass eller i pärmen om eleven får gå hem själv. Tillstånd måste finnas och vara undertecknat av båda föräldrarna.
Rutin: föräldrar ringer hemWord

Anna Thuresson, Tf. Rektor

 

 

 2016-08-15

Jag heter Anna Thuresson och är under höstterminen tillförordnad rektor på Olovslundskolan. Rekrytering till rektorstjänsten pågår.

Jag kommer närmast från Skälby för- och grundskola där jag har arbetat som biträdande rektor under sex år. Innan dess arbetade jag som lärare på Olovslundskolan. Jag har gått rektorsprogrammet på Stockholms Universitet, där jag examinerades i september 2015.

Jag ser fram emot att arbeta på Olovslundskolan under höstterminen och hoppas på ett gott samarbete med Er föräldrar.

2016-08-15 Kontaktuppgifter

 

Arbetslag Blå

Tel: 08-580 28280

Arbetslag Gul

Tel: 08-580 29375

Arbetslag Röd

Tel: 08-580 29697

Arbetslag Åk 1

Tel: 08- 580 29492

Arbetslag Åk 2

Tel: 08 - 580 29188

Öppningsavdelning och fritidshem årskurs 2

Arbetslag Åk 3

Tel: 08 - 580 28279

Arbetslag Årskurs 4 - 5

Tel: 08 - 580 22932

Tel: 08-580 29197
Årskurs 4 till 5 och öppen fritidsklubb.

Arbetslag Åk 1-6

Tel: 08 - 580 29389
Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.

Sjukfrånvaro anmäls
i Vklass med inloggning och Vklass telefonsvarare 08-51909321

E-post:olovslundskolan@jarfalla.se

2016-08-15

Elevfotografering 12-13-14 september!

 

 

2016-06-03

Sommarbrevet från rektorn samt läsårsdata.

Sommarbrev 160603Word

Läsårsdata 2016/2017Word

2016-05-20

Sommarblomster i våra krukor på skolgården!

Vill tacka Åk 1-6 för att ni planterade alla blommor i våra stora krukor på skolgården. 

Ombyggnation - bildspel Se mer information under fliken Ny-och ombyggnation.

 

2016-03-24

Bilder från olika aktiviteter här på skolan på finns under fliken Verksamhet och vid vald årskurs/avdelning.

Kompisträdet

Olovslundskolan har valts ut, som en av fyra skolor i kommunen, att få ett Barnens träd/Kompisträd planterat. Trädet ska påminna om barnens rättigheter enligt Barnkonventionen.

Viktigt meddelande angående Chrome och BankIDlänk till annan webbplats

I bifogad länk finns instruktioner till dig som använder senaste versionen av Chrome och där användaren måste tillåta pluginer.

https://support.bankid.com/chromelänk till annan webbplats

Lekställning på Vattmyraskolan

Expeditionen

Tel: 08-580 29382

08- 580 29343

Sjukfrånvaro anmäls
i Vklass.

Frånvaro via telefon, ring 08-519 09 321

Logga in via länk på vår startsida alt Kommunens hemsida, via app eller ring på 08-519 09 321

Novembervägen 19
177 60 JÄRFÄLLA

E-post: olovslundskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar