Välkommen till pedagogisk omsorg i Jakobsberg

Vi erbjuder gruppverksamhet i en dagbarnvårdarlokal och utomhus. Vi tar emot barn mellan 1 och 9 år.

Vi dagbarnvårdare tar tillvara de pedagogiska situationer som vardagen erbjuder på ett naturligt sätt i lokalen och i närmiljön. Förskolans läroplan är vägledande för vår verksamhet.

Utgångspunkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig. Maten ska vara fri från onödiga tillsatser och inköpen av ekologiska livsmedel ska öka varje år. Det är också viktigt för oss att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

Välkommen till Vattmyra förskolorPDF

Lekställning på Vattmyraskolan

Telefon expedition:
08-580 290 32
(Vattmyra förskola)

Förskolechef
Inger Birgersson
inger.birgersson@jarfalla.se

Biträdande förskolechef
Lena Lindström
lena.lindstrom@jarfalla.se

Besöksadress:
Vattmyra förskola
Hästskovägen 28
177 39 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar