Välkommen till Sandvikskolan!

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Sandvikskolan är en naturskönt belägen skola med ca 350 barn/elever.
Många verksamheter ryms inom vår organisation: förskola, grundskola F-5, grundskola för elever med autism, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

Lekställning på Vattmyraskolan
Färggränd 2
17547 Järfälla
Tel 08-580 297 83

E-post sandvikskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar