Kunskapscentrum

I Kunskapscentrum kan elever få extra stöd och hjälp med att nå kunskapskraven, utöver den hjälp elever får dagligen på sina ordinarie lektioner. Det är elevhälsan som beslutar om en elev ska få hjälp i Kunskapscentrum.

Kontakta din mentor för mer information om Kunskapscentrum.

Lekställning på Tallbovskolan

Expedition Hus E

08-580 293 42

Sjukanmälan
görs i V-klasslänk till annan webbplats

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

soderhojdens.grundskolor@jarfalla.se

Rektor:
Carina Abrahamsson

Biträdande rektor:
Anne Wissing

För att kontakta vår personal via e-post skriver du förnamn.efternamn@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar