Välkommen till Ulvsättra förskola!

Ulvsättra förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Kallhäll och tillhör enheten Ulvsättra för- och grundskola.

Vi bedriver ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och våra hörnstenar i verksamheten är lek, utevistelse och skapande.  

Vår övergripande målsättning är att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Rutchkana och lekande barn vid Ulvsättra förskola

Ulvsättra förskola

Telefon:
08-580 298 61

Adress:
Källtorpsvägen 64
176 75 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar