Utförarwebben - för dig som är utförare i Järfälla

Ta bort digitala låsvred

Vi påminner om att digitala låsvred måste monteras bort i samband med att hemtjänst upphör hos en brukare.

Kontakta alltid Järfällas montör för uppsättning och nedmontering av det digitala låsvredet. Det görs via Life Care, meddelande "Nyckelfri hemtjänst Montör".

Med anledning av coronaviruset

Aktuellt om covid-19 i Järfälla

Handlingsplan för pandemier

Rutiner för vårdhygien vid smitta

Stödmaterial och affischer från Vårdgivarguiden

Film: Så tvättar du händerna rätt

Manualer för videosamtal

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar