Välkommen!

Här hittar du information och stöd för dig som är utförare i Järfälla.

Aktuellt:

Individens behov i centrum (IBIC) införs.

    •  
    Så ska vi klara värmeböljan
    Extrem värme är farligt för alla, allra helst för äldre och psykiskt eller kroniskt sjuka personer. Äldre personer är sårbarare, och har svårare att reglera kroppstemperaturen och känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar som kan göra dem extra känsliga för värme.

Kontakta oss

Tel: 08-580 285 00

Kontakta oss | Frågor & svar